Søke om støtte

Stønad og egenbetaling per 1.1.2019

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, voksne kr    665 pr. par  
Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn kr    405 pr. par  
Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy kr 1.645 pr. par  
Egenbetaling fotsenger kr 225 pr. enhet kr    450 pr. par  
     
Proteser og ortoser: Ingen egenbetaling.    

 

Stønad fra NAV
Ortopediske hjelpemidler dekkes av Nav. Behandlingshjelpemidler dekkes av sykehusene.
Klikk her for å se rundskrivet til NAV.

Hvordan søke
En spesialist kan søke om ortopediske hjelpemidler. Fastlege kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler, men kan skrive en henvisning til spesialist. Vi har spesialist i ortopedi hos oss. Ta kontakt for time.

Stønad – ortopediske fotsenger:
Ortopediske fotsenger kan innvilges til personer med større fotdeformiteter. Lidelsen må være av slik art at den er varig og vesentlig forstyrrende. Brukere med f.eks. diabetes, revmatisme, artrose e.l., vil normalt få innvilget stønad til ortopediske fotsenger.
Det ytes stønad til ett par ortopediske fotsenger per kalenderår, ved særlige grunner, kan det ytes stønad til flere par. Diabetespasienter er fritatt fra egenbetalingen når de mottar flere enn ett par fotsenger innenfor et kalenderår. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes fullt ut av NAV.

Stønad – spesialsko:
Det ytes normalt ikke stønad til mer enn to par spesialsko pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ved første gangs anskaffelse; til barn i vekst og når lege godtgjør unormalt stor slitasje.

Stønad – spesialsydd fottøy:
Det ytes normalt ikke stønad til mer enn to par spesialsydd ortopedisk fottøy pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ved første gang anskaffelse, til barn i vekst og når lege godtgjør at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at fottøyet slites mer enn normalt.

Stønad – Ortoser:
Det er ingen egenbetaling på ortoser som er innvilget dekket av NAV trygd. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes fullt ut av NAV.

Stønad – Proteser:
Det er ingen egenbetaling på proteser som er innvilget dekket av NAV trygd. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes fullt ut av NAV.