Aktuelle linker

Oversikt over aktuelle linker

Navn Beskrivelse Nettside
Akershus universitetssykehus HF http://www.ahus.no/
Atlas-alliansen Jobber med internasjonalt bistandsarbeid for funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse. http://www.atlas-alliansen.no/
Dorset Orthopaedic Ortopedisk verksted i England - høy kompetanse på silikonproteser. http://www.dorset-ortho.com
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. http://www.ffo.no
International Society for Prosthetics an Orthotics (ISPO) Internasjonal organisasjon http://www.ispo.no/
J.A. Magnussen Skoforretning som fører spesialsko. http://www.ja-magnussen.no/
Landsforeningen for amputerte Lokallag rundt om i Norges land, Aktiviteter sentralt og lokalt. http://www.lfa.no/
Momentum Forening for arm og benprotesebrukere http://www.momentum.nu/
NAV: Forskrift om stønad Informasjon(forskrift) om hvilke ortopediske hjelpemidler man kan få stønad til fra NAV. http://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F19970418-336
NAV: Rundskriv - Ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk Informasjon(rundskriv) om hvilke ortopediske hjelpemidler man kan få stønad til fra NAV. http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147670.cms
Norec Legger til rette for gjensidig personellutveksling mellom Norge og Afrika, Asia og Latin-Amerika. https://www.norec.no/
Norsk Fot- og ankelregister Registrering av ulike kirurgiske inngrep innen fot- og ankelkirurgi i Norge http://www.ankelogfot.no/
Norsk Ortopediteknisk Forening (NOTF) Medlemsforening for ortopediteknikere. Jobber med faglige spørsmål. http://www.notf.no/
NITO Ortopedi Medlemsforening for ortopediingeniører. Jobber med faglige spørsmål. https://www.nito.no/fagmiljo/nito-ortopedi/
OsloMet Bachelorstudium i ortopediingeniørfag. https://www.oslomet.no/
Oslo universitetssykehus HF http://www.oslouniversitetssykehus.no/
Rosenvilde vgs Fotterapi og Ortopediteknikk http://www.rosenvilde.vgs.no/index.php
Ryggforeningen Sammenslutning for mennesker med ryggproblemer samt pårørende, fagfolk og andre interesserte. http://ryggforeningen.no/
Stiftelsen Sophies Minde http://www.ssm.no/
University of Salford Manchester Samarbeidende skole i form av engelske studenter som har praksis som ortopediingeniører ved Sophies Minde Ortopedi. http://www.salford.ac.uk/