Aker

Sophies Minde Ortopedi AS, avd. Aker
Trondheimsveien 235, bygg 79
Postboks 493 Økern
0512 Oslo

Tlf: 22 04 53 60
E-post: post@sophiesminde.no

Åpningstider: Mandag - Fredag, 08:00 - 15:30

Avdelingen ved Aker er vår hovedavdeling.

Beliggenhet
Hovedavdelingen ligger inne på området til Oslo universitetssykehus avd. Aker, like ved Sinsenkrysset i Oslo.

Oslo universitetssykehus avd. Aker ligger i Trondheimsveien 235, nord for Sinsenkrysset, med innkjøring både fra Trondheimsveien og Sinsenveien. Du kommer også hit med offentlig kommunikasjon i form av buss eller t-bane.

Bygg 79 ligger helt nederst på området, i hjørnet ved Sinsenkrysset. Der er skiltet Sophies Minde Ortopedi AS på informasjonstavlene ved innkjøringene til sykehuset. Se kart.

Parkering
Det finnes flere parkeringsplasser innenfor sykehusområdet. Parkeringsplassene i bakgården langs med høyblokka (bygg 80) er betalingsplasser for våre besøkende.

Biler med synlig HC-skilt står gratis på betalingsplassene i bakgården, og på anmerkede plasser mot Trondheimsveien.

For øvrig finnes 5 avgiftsfrie parkeringsplasser for våre besøkende langs bygg 79 - disse er merket.

 

Høsten 2019 flytter vår hovedavdeling inn i nye lokaler i Brynsveien 14.