- et datterselskap av Oslo universitetssykehus HF

Om selskapet

Sophies Minde Ortopedi AS er et heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF. Vi er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi har avtale med NAV om produksjon og levering av ortopediske hjelpemidler.
Hovedavdelingen vår ligger ved Oslo universitetssykehus avd. Aker. Vi har også avdelinger ved Oslo universitetssykehus avd. Rikshospitalet og avd. Ullevål. I tillegg har vi en avdeling ved Drammen Fothelsesenter, samt en produksjonsavdeling for ortopedisk fottøy på Hamar. Dessuten samarbeider vi med Akershus universitetssykehus.

Sophies Minde Ortopedi AS har erfarne, dyktige og kreative medarbeidere som sammen jobber for å skape de beste mulighetene for hver enkelt bruker. Vi er opptatt av å utvikle våre medarbeidere og heve vår kompetanse, for til enhver tid å kunne møte brukerens behov og ønsker. Vi utfører selv alt fra måltaking til ferdig produsert ortopedisk hjelpemiddel. Målet er å skreddersy den beste løsningen til hver enkelt bruker.

Vår historie

Grunnlaget for Sophies Minde Ortopedi AS ble lagt i 1892 da søstrene Agnes og Nanna Fleischer grunnla "Arbeidsskole for Vanføre". Denne skolen var også med på å legge grunnlaget for dagens folketrygdlov.

Les mer om historien vår her...