Om yrkesgruppene

Sophies Minde Ortopedi AS består av ortopediingeniører, ortopediteknikere, ergoterapeut, fysioterapeut og administrativt personell. Vi har til enhver tid turnuskandidater og lærlinger innen ortopediteknikk under opplæring. Vårt felles mål er å skreddersy den beste løsningen til hver enkelt. Sammen skaper vi muligheter.

Ortopediingeniør
Ortopediingeniøren tar mål til, produserer og tilpasser ortopediske hjelpemidler, som proteser, ortoser og ortopedisk fottøy til våre pasienter. Ortopediingeniører deltar også aktivt i rehabiliteringsprosessen.
Les mer

Ortopeditekniker
Ortopediteknikeren samarbeider med ortopediingeniøren i fremstilling av ortopediske hjelpemidler.
Les mer

Ergoterapeut
Ergoterapeuten vurderer funksjonsevnen til den enkelte brukeren og utreder hva som trengs av trening, hjelpemidler og tilrettelegging.
Les mer

Fysioterapeut
Fysioterapeuten har kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner, og bruker denne kunnskapen til å kartlegge pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer sin helse og livskvalitet.
Les mer