- et datterselskap av Oslo universitetssykehus HF

Forskningsmidler 2017

Sophies Minde Ortopedi ønsker å bidra i utviklingen av hele fagfeltet ortopedi.


Vi ønsker derfor, som tidligere år, å motta søknader innenfor alle kategorier så fremt de tilfredsstiller gjeldende retningslinjer.

Se fullstendig utlysningstekst under Om oss/Forskning.