- et datterselskap av Oslo universitetssykehus HF

Fysioterapitilbud

Vi utvider tilbudet til våre brukere med heltidsansatt fysioterapeut fra 1. februar 2014.


Spesialfysioterapeut Jette Schack vil i hovedsak arbeide med amputasjonspasienter; både barn, ungdom og voksne, men vil også bistå ved tilpasning av andre ortopediske hjelpemidler fra Sophies Minde Ortopedi. Vår nye ganglab med et video vektor system fra Contemplas vil også være et viktig klinisk hjelpemiddel i tilpasningen av alle ortopediske hjelpemidler. Vi ønsker Jette Schack velkommen!