- et datterselskap av Oslo universitetssykehus HF

ISO-sertifisering

Sophies Minde Ortopedi er den første ortopedivirksomheten som er ISO-sertifisert etter ISO 9001:2008 av DNV GL (Det norske Veritas).


Vi har utviklet vårt eget kvalitetssystem som er lett tilgjengelig for alle ansatte fra vår virksomhetsportal/intranett.

Sertifiseringen er et bevis på at vår virksomhet jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og kundetilfredshet, og omfatter vår hovedavdeling på Aker og våre avdelinger på Ullevål og Rikshospitalet.