- et datterselskap av Oslo universitetssykehus HF

Uendrede satser

Uendrede satser for egenbetaling og stønadsbeløp fra NAV ved anskaffelse av ortopedisk fottøy, ortopediske fotsenger og spesialfottøy for 2015.