Ortose trunkus

Ortoser til trunkus kalles ofte for korsetter. De vanligste årsakene til at en person trenger en av disse ortosene er skoliose, etter operasjon eller i forbindelse med skade, reumatisme og ulike muskel-/skjelett lidelser.


Det finnes flere ulike typer korsetter alt etter hvilken funksjon man ønsker at de skal ha.

Korsettet skal oftest gi en eller flere av følgende effekter:

  • hindre bevegelse i virvelsøylen
  • endre eller bevare ryggens alignment (retning på virvelsøylen) 
  • gi støtte til virvelsøylen og muskulatur i buk og rygg.
  • gi støtte til ulike typer brokk

Ulike typer korsett brukes til ulike diagnosegrupper. På verkstedet hos oss lager vi både stive plastkorsetter og tøykorsetter med spiler. Det finnes i tillegg et bredt utvalg prefabrikkerte korsetter å velge mellom. Det sentrale er å finne det riktige for hver enkelt pasient. Stive plastkorsetter blir oftest brukt som sittehjelpemiddel til personer som sliter med å sitte og holde balansen på egen hånd, til personer som har operert ryggen, i en avgrenset tidsperiode etter operasjonen, og til unge mennesker med skjev ryggsøyle (skoliose).

Ved skjev ryggsøyle brukes symmetriske korsetter som hindrer videreutvikling av den eksisterende skoliosen i en avsluttende vekstfase. Tøykorsetter er mer eller mindre myke. Hvor myke eller harde avhenger av hvilke typer spiler, mengden av spiler og eventuelle plater som blir innlemmet i korsettet. Tøykorsetter snøres på med snor eller borrelås, er sirkulære og virker blant annet ved å øke trykket i buken og dermed avlaste virvelsøylen.  Denne typen korsett blir brukt for å støtte opp skjeve, men stive rygger, som sittehjelpemiddel og til ulike typer brokk.

All tilpasning blir gjort i klinikk på våre avdelinger i Oslo. 

Send oss en forespørsel!

navn *

firma *

email *

Telefon *

message

Kontaktinformasjon

Vår hovedavdeling ligger inne på området til Oslo universitetssykehus, avd. Aker, like ved Sinsenkrysset i Oslo. For kontaktinformasjon til de ulike avdelingene, se «Avdelinger» i hovedmenyen.

Postadresse

Trondheimsveien 235 bygg 79 / Postboks 493 Økern, 0512, Oslo

E-post

post@sophiesminde.no

Telefon

22 04 53 60