- et datterselskap av Oslo universitetssykehus HF

Ortose trunkus

Ortoser til trunkus kalles ofte for korsetter. De vanligste årsakene til at en person trenger en av disse ortosene er skoliose, etter operasjon eller i forbindelse med skade, reumatisme og ulike muskel-/skjelett lidelser.


Det finnes flere ulike typer korsetter alt etter hvilken funksjon man ønsker at de skal ha.

Korsettet skal oftest gi en eller flere av følgende effekter:

  • hindre bevegelse i virvelsøylen
  • endre eller bevare ryggens alignment (retning på virvelsøylen) 
  • gi støtte til virvelsøylen og muskulatur i buk og rygg.
  • gi støtte til ulike typer brokk

Ulike typer korsett brukes til ulike diagnosegrupper. På verkstedet hos oss lager vi både stive plastkorsetter og tøykorsetter med spiler. Det finnes i tillegg et bredt utvalg prefabrikkerte korsetter å velge mellom. Det sentrale er å finne det riktige for hver enkelt pasient. Stive plastkorsetter blir oftest brukt som sittehjelpemiddel til personer som sliter med å sitte og holde balansen på egen hånd, til personer som har operert ryggen, i en avgrenset tidsperiode etter operasjonen, og til unge mennesker med skjev ryggsøyle (skoliose).

Ved skjev ryggsøyle brukes symmetriske korsetter som hindrer videreutvikling av den eksisterende skoliosen i en avsluttende vekstfase. Tøykorsetter er mer eller mindre myke. Hvor myke eller harde avhenger av hvilke typer spiler, mengden av spiler og eventuelle plater som blir innlemmet i korsettet. Tøykorsetter snøres på med snor eller borrelås, er sirkulære og virker blant annet ved å øke trykket i buken og dermed avlaste virvelsøylen.  Denne typen korsett blir brukt for å støtte opp skjeve, men stive rygger, som sittehjelpemiddel og til ulike typer brokk.

All tilpasning blir gjort i klinikk på våre avdelinger i Oslo.