Ortoser

En ortose skal erstatte, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Vi tilpasser spesielt ortoser for arm, ben og trunkus (korsett), til både barn og voksne. Foto: Elena Garm


Ortosene vi lager er individuelt tilpasset, og valg av materiale avhenger av hvilken effekt ortosen skal ha. Ortosene har enten en behandlende, forebyggende eller beskyttende effekt.

En ortose har som mål å:

  • erstatte eller gjenopprette en tapt funksjon,
  • begrense uønsket bevegelse rundt ett eller flere ledd
  • støtte opp et ledd eller kroppsdel
  • forhindre eller rette opp feilstillinger og deformiteter

Det finnes ortoser til nakke, rygg, bol, armer, ben og føtter.

Ortoser kan være prefabrikkerte eller tilvirkes individuelt. De kan lages av mange forskjellige materialer, som f eks karbonfiber, plast, silikon, Lycra, stoff, lær, stål, osv. Derfor finnes det både myke og harde ortoser. Materialet velges ut fra hvilken funksjon ortosen skal ha.

Det er ortopediingeniøren som bestemmer utforming og tilvirkning av hver enkelt ortose i samråd med henvisende lege, fysioterapeut, ergoterapeut og/eller brukeren selv.

Ortoser som lages individuelt baseres oftest på en gipsavstøpning. Da tar ortopediingeniøren avstøp av den kroppsdelen man vil lage en ortose rundt, og fremstiller ortosen etter denne gipsmodellen.

Ortoser til ben deles gjerne videre opp i undergrupper, som fotortoser, ankel fotortoser, kneortoser, lange helbensortoser og hofteortoser.

  • FotOrtoser (FO) er ortoser til foten som ikke inkluderer ankelen, herunder kommer også fotsenger.
  • Ankel Fot Ortoser (AFO) er ortoser som støtter fot og ankel.
  • KneOrtoser (KO) er ortoser som støtter kneleddet. Her finnes både prefabrikkerte og individuelt framstilte ortoser.
  • Kne Ankel Fot Ortoser (KAFO) er lange ortoser som dekker fot, ankel og kne. Disse ortosene må lages individuelt. Gipsavstøpning.
  • HofteOrtoser (HO) er ortoser som påvirker hofteleddet. 

Send oss en forespørsel!

navn *

firma *

email *

Telefon *

message

Kontaktinformasjon

Vår hovedavdeling ligger inne på området til Oslo universitetssykehus, avd. Aker, like ved Sinsenkrysset i Oslo. For kontaktinformasjon til de ulike avdelingene, se «Avdelinger» i hovedmenyen.

Postadresse

Trondheimsveien 235 bygg 79 / Postboks 493 Økern, 0512, Oslo

E-post

post@sophiesminde.no

Telefon

22 04 53 60