Proteser

En protese erstatter en manglende kroppsdel. Proteser blir individuelt tilpasset etter brukerens behov; fra de enkleste med hovedvekt på kosmetikk til den mest avanserte teknologi som er tilgjengelig i verden i dag. Foto: Elena Garm


Arm- og benprotesebrukere fra hele Norge er velkomne til oss for å få laget naturtro kosmetikk til sine proteser. Vi samarbeider med New Carbon Technology Lab ved Dorset Orthopaedic.

Produksjonen av proteser og andre ortopediske hjelpemidler utføres av ortopediingeniøren og ortopediteknikeren.

Ortopediingeniøren er en autorisert fagperson med 3-årig høyskoleutdanning og 2 års turnustjeneste.  Ortopediingeniøren er ansvarlig for måltagning, tilpassing og justering av det ortopediske hjelpemiddelet.

Ortopediteknikeren har bestått egen fagprøve etter yrkesskole og 2 år som lærling i godkjent lærlingebedrift. Ortopediteknikeren produserer selve hjelpemiddelet og har fagkunnskap om materialvalg og produksjonsprosesser.

Et godt samarbeid mellom disse to og pasienten er avgjørende for et godt resultat.