Proteser

En protese erstatter en manglende kroppsdel. Proteser blir individuelt tilpasset etter brukerens behov; fra de enkleste med hovedvekt på kosmetikk til den mest avanserte teknologi som er tilgjengelig i verden i dag. Foto: Elena Garm


Arm- og benprotesebrukere fra hele Norge er velkomne til oss for å få laget naturtro kosmetikk til sine proteser. Vi samarbeider med Dorset Orthopaedic Clinic i England.

Produksjonen av proteser og andre ortopediske hjelpemidler utføres av ortopediingeniøren og ortopediteknikeren.

Ortopediingeniøren er en autorisert fagperson med 3-årig høyskoleutdanning og 2 års turnustjeneste.  Ortopediingeniøren er ansvarlig for måltagning, tilpassing og justering av det ortopediske hjelpemiddelet.

Ortopediteknikeren har bestått egen fagprøve etter yrkesskole og 2 år som lærling i godkjent lærlingebedrift. Ortopediteknikeren produserer selve hjelpemiddelet og har fagkunnskap om materialvalg og produksjonsprosesser.

Et godt samarbeid mellom disse to og pasienten er avgjørende for et godt resultat. 

Send oss en forespørsel!

navn *

firma *

email *

Telefon *

message

Kontaktinformasjon

Vår hovedavdeling ligger inne på området til Oslo universitetssykehus, avd. Aker, like ved Sinsenkrysset i Oslo. For kontaktinformasjon til de ulike avdelingene, se «Avdelinger» i hovedmenyen.

Postadresse

Trondheimsveien 235 bygg 79 / Postboks 493 Økern, 0512, Oslo

E-post

post@sophiesminde.no

Telefon

22 04 53 60