Historie

Historien om Sophies Minde starter i 1892. Da grunnla søstrene Agnes og Nanna Fleischer "Arbeidsskole for Vanføre".

I 1893 ble "Foreningen til understøttelse for Vanføre" stiftet. Kong Oscar fattet stor interesse, og ga i 1897 skolet et innsamlet fond som skulle gå til opprettelsen av en sentralanstalt for vanføre.

Denne skolen, Sophies Minde, ble innviet i 1902. Her ble det etter hvert også gratis
legetilsyn, og poliklinikken vokste. Etter hvert ble virksomheten så omfattende at ledelsen tok sikte på å samle den ortopeditekniske, kliniske og undervisningsmessige delen av vanførpleien i en større anstalt. Dette førte til kjøp av Trondheimsveien 132, hvor det i 1927 ble åpnet en ny poliklinikk og et ortopedisk
verksted hvor man fremstilte alle typer proteser og bandasjer.


I 1956 startet arbeidet med å skaffe bedre lokaler for de ortopediske verkstedene, som da besto av Ortopedisk Verksted og Ortopedisk Skomakerverksted. I tillegg ble det
etablert en egen produksjonsavdeling for ortopedisk fottøy. Den ble i 1982 flyttet fra Sophies Minde til en nyopprettet avdeling på Hamar, der den fortsatt ligger.

I 2002 flyttet all sykehusdrift og poliklinikk fra Sophies Minde i Trondheimsveien til
ortopediske avdelinger ved de større sykehusene i Oslo, henholdsvis Ullevål og
Rikshospitalet.


Vinteren 2003 ble Sophies Minde Ortopediteknisk Senter, etter vedtak fra styret i Rikshospitalet, omgjort til aksjeselskap med Rikshospitalet som 100 % eneeier, 
og Sophies Minde Ortopedi AS så dagens lys. Sophies Minde hadde da vokst ut av 
sine daværende lokaler og flyttet i 2004 til dagens lokaler i Trondheimsveien 235, 
bygg 79 - inne på området til Oslo universitetssykehus, avd. Aker.


Sophies Minde Ortopedi AS er i dag godt forankret i universitetsmiljøer hvor det utføres avansert medisin. I tillegg til avdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS), Aker har vi avdelinger ved OUS avd. Rikshospitalet og avd. Ullevål,
en avdeling i Drammen og en produksjonsavdeling på Hamar.

Våre ortopediingeniører og ortopediteknikere har utviklet høy fagkunnskap og
ekspertise for å mestre alle typer ortopeditekniske oppgaver, fra de helt enkle 
produkter til de mest avanserte. Vi utfører selv alt fra måltaking til ferdig produsert
produkt, for alle varianter av ortopediske hjelpemidler.