Ny toppsjef

1. februar begynte Gunn Berthelsen i jobben som administrerende direktør for Sophies Minde Ortopedi AS. Gunn kom fra tilsvarende stilling i arbeids- og inkluderingsbedriften Deltagruppen.

Gunn har 27 års ledererfaring fra organisasjoner med verdibasert ledelse, samt erfaring fra serviceledelse. Gunns bakgrunn er til en stor del preget av arbeid med å hjelpe mennesker til økt likeverd og økt selvfølelse, gjennom inkludering og deltakelse i samfunn og arbeidsliv. Akkurat som målsettingen til søstrene Agnes og Nanna Fleischer var da de i 1892 la grunnlaget for Sophies Minde.