Våre funksjoner

Norges største komplette fagmiljø innen ortopediteknikk.

Sophies Minde Ortopedi er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler. I mer enn 100 år har vi vært ledende innenfor fagfeltet ortopedi. Vi har ledet og fulgt utviklingen gjennom mange trinn og vet at ortopediteknikk ikke bare handler om fremstilling av ortopediske hjelpemidler.

Det handler om å sette mennesker i stand til å fungere på et nivå de ellers ikke ville vært i stand til. Det krever hjelpemidler som er tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Og det krever tilrettelegging av habilitering og trening, samt oppfølging gjennom hele behandlingen.

Derfor jobber våre ortopediingeniører og ortopediteknikere tett sammen med våre fysioterapeuter og ergoterapeuter. Slik at hele behandlingen blir skreddersydd til hver enkelt bruker. Ikke bare hjelpemiddelet.

Ortopediingeniør

Ortopediingeniøren er hovedansvarlig for pasientbehandlingen, og er den som tar mål til de ulike hjelpemidlene, lager modell og tilpasser dem til pasienten, samt deltar aktivt i rehabiliteringsprosessen. Ortopediingeniøren deltar også på tverrfaglige klinikker ved sykehusene og koordinerer samarbeidet i tverrfaglige team.

Ortopeditekniker

Ortopediteknikeren samarbeider med ortopediingeniøren i tilvirkning av de ortopediske hjelpemidlene. Ortopediteknikeren foretar også justering og reparasjoner.

Ergoterapeut

Ergoterapeuten samarbeider med ortopediingeniøren i ivaretakelse av pasienten. Ergoterapeuten vurderer pasientens funksjonsevne gjennom å kartlegge hvem som har ansvar for aktivisering, samt fysiske og mentale forutsetninger. Og de motiverer til aktivitet gjennom tilrettelegging, trening og bruk av hjelpemidler.

Fysioterapeut

Fysioterapeuten forsterker fysioterapibehandlingen pasienten får andre steder, og bruker sin kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner til å kartlegge pasientens behov for opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten gjenvinner, vedlikeholder eller utvikler sin funksjonsevne, og gjennom det forbedrer sin helse og livskvalitet.

Fotterapeut

Fotterapeuten samarbeider tett med lege og ortopediingeniør med henblikk på å minske plager som kan oppstå ved hard hud og torner, samt fortykkede og inngrodde negler, og dessuten forebygge komplikasjonrer ved sårdannelse hos diabetespasienter. Fotterapeuten vår er fast tilknyttet vår hovedavdeling ved Aker. Timebestilling kan gjøres via vårt sentralbord på tlf. nr. 22 04 53 60, eller på e-post: fotterapeuten@sophiesminde.no

Turnuskandidater

Turnuskandidater får i de to årene de er hos oss veiledning og opplæring på alle våre fagområder. Gjennom det tilegner kandidatene seg tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å kunne utføre forsvarlig arbeid som ortopediingeniør.

Her kan du søke turnus-plass hos Sophies Minde Ortopedi 

Lærlinger

Lærlinger i ortopediteknikk går i løpet av toårsperioden de er hos oss gjennom en opplæringsplan som har som mål å omsette teori fra læreplanen til praktiske arbeidsoppgaver i tilvirkning av ortopediske hjelpemidler.

Her kan du søke lærling-plass hos Sophies Minde Ortopedi

Utdanning

Er du nysgjerrig på faget vårt? Kunne du tenke deg å utdanne deg til enten ortopediingeniør eller ortopeditekniker? Her er noen linker der til utdanning:

Ortopediingeniør – utdanning.no

Ortopeditekniker – utdanning.no