Sophies Minde Ortopedi overtar Teknomed

Teknomed, et ortopedisk senter i Sandefjord og Porsgrunn, tilbyr alle typer ortopediske hjelpemidler. Oppkjøpet vil styrke og komplettere fagmiljøet i Sophies Minde Ortopedi, og særlig styrke tilbudet til pasienter i Vestfold og Telemark.

Teknomed har siden 2002 bygd opp et regionalt fagmiljø innen ortopediteknikk, og består i dag av 31 ansatte.

Nedslagsfeltet er Telemark og Vestfold. I tillegg til senteret i Sandefjord og avdelingskontoret i Porsgrunn, tilbys tjenester til pasienter på Klinikk for Fysikalsk medisin og Rehabilitering (KFMR) i Stavern (Kysthospitalet), poliklinikker ved Sykehuset i Telemark og Vestfold, Sandefjord Medisinske Senter og på Solvang habiliteringssenter. I tillegg samarbeides det tett med sykehuset i Vestfold for å oppnå best mulig pasientforløp ved amputasjoner.

Oppkjøpet av Teknomed Ortopediske Senter vil styrke Sophies Minde Ortopedi sitt tilbud til pasienter i Vestfold og Telemark, samt gi en verdifull styrking av fagmiljøet i Sophies Minde Ortopedi. Norges største komplette fagmiljø innen ortopediteknikk vil bli enda større. Og enda mer komplett.