Fritt behandlingsvalg

Fritt valg av behandlingssted

I Norge er vi så heldige at vi har fritt behandlingsvalg. Det betyr at du selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Du kan altså selv velge hvor du ønsker å få fremstilt dine ortopediske hjelpemidler, så lenge de har rammeavtale med NAV. Helt uavhengig av hvor din legespesialist har rekvirert deg til.

Les mer om fritt behandlingssvalg her:

https://helsedirektoratet.no/fritt-behandlingsvalg