Proteser

Sophies Minde Ortopedi er ledende i Norge innen fremstilling av alle typer proteser for arm og ben.

Proteser har som mål å erstatte funksjonen til en kroppsdel som er borte. Protesen skal sette pasienten i stand til å fungere best mulig ut ifra sine forutsetninger, ønsker og behov.

Det stilles både funksjonelle og estetiske krav til utformingen, og alle proteser må tilpasses individuelt. Protesen kan lages med en naturtro kosmetikk og avansert funksjonalitet. I fremstillingen benytter vi oss derfor både av avansert teknologi og høy fagkunnskap.

Benproteser

Selve bindeleddet mellom kropp og protese er protesehylsen som fester protesen til stumpen på det amputerte benet. Ved fremstilling av benproteser er utforming av denne noe av det aller viktigste. Dette er manuelt arbeid som krever høy fagkunnskap.

Utformingen av protesehylsen starter med at ortopediingeniøren lager en gipsavstøpning eller foretar en skanning av amputasjonsstumpen som deretter modelleres nøye, for at protesehylsen skal få en best mulig passform. Med utgangspunkt i denne modellen av amputasjonsstumpen lager så ortopediteknikeren selve protesehylsen. Den kan lages i ulike materialer, som plast eller karbonfiber.

I oppbyggingen av resten av benprotesen brukes det ulike komponenter, som kneledd og protesefot. Disse tilpasses den enkelte pasients funksjons- og aktivitetsnivå. Et godt resultat er avhengig av et tett samarbeid mellom pasienten og ortopediingeniøren, og fysioterapeut og ergoterapeut inngår ofte i proteseteamet for at behandlingen som helhet skal bli best mulig.

Benproteser for spesielle behov – aktivitetshjelpemidler

Vi lager alle typer proteser. Kosmetiske proteser ser nesten ser ut som ekte ben, og vil tilfredsstille pasienter som setter estetiske krav fremst.

Den teknologiske utviklingen, kombinert med pasienters ønske om at det å ha en protese ikke skal være til hinder for utfoldelse, har ført til at vi også utvikler proteser med vekt på funksjon tilpasset de aller fleste behov. Dette kalles aktivitetshjelpemidler, og vil i mange tilfeller behandles litt ulikt i NAVs regelverk.

Sophies Minde Ortopedi kan fremstille alt av aktivitetshjelpemidler. Eksempelvis har vi laget proteser spesielt for:

 • bilkjøring
 • dansing
 • løping
 • skikjøring
 • fjellklatring
 • m.m.

Har du noe du lurer på vedrørende benproteser? Eller føler du at protesen du allerede har ikke er god nok? Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på 22 04 53 60, eller send oss en mail på post@sophiesminde.no

 

Armproteser

Sophies Minde Ortopedi er ett av to steder i Norge som lager armproteser. Vi leverer alle typer armproteser, fra de som ser ut som en ‘vanlig’ arm, til proteser med funksjoner for bevegelse og grep tilpasset spesielle behov. Så å si ingen ting er umulig med dagens teknologi.

Kosmetiske proteser

Kosmetiske proteser kan se nesten ut som en ekte arm. Og huden kan kjennes nesten ut som hud. Neglelakk og tatoveringer er noe av det vi stadig oftere leverer vår kosmetiske proteser med. Kosmetiske proteser har ingen grepsfunksjon.

Konvensjonelle proteser

Konvensjonelle proteser er armproteser der kroppen ved hjelp av seler og vaiere styrer de mekaniske delene for grep, som en hånd eller en krok.

Elektriske proteser

Elektriske protese har små elektroder som måler aktivitet i musklene og sender signaler til en elmotor som styrer åpning og lukking av protesehånden.

Armproteser for spesielle behov – grepstilpasninger

Vi lager alle de ovenfor nevnte protesertypene. Den teknologiske utviklingen har også gjort det mulig for oss å imøtekomme mer spesielle ønsker fra pasientene våre. Eksempelvis har vi laget proteser spesielt for:

 • bilkjøring
 • fisking
 • skiløping
 • snømåking
 • m.m.

Har du noe du lurer på vedrørende armproteser? Eller føler du at protesen du allerede har ikke er god nok? Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på 22 04 53 60, eller send oss en mail på post@sophiesminde.no

Valg av type protese

Det er mange hensyn å ta ved valg og utforming av protese. Vårt mål er å lette menneskers hverdag. Så en protese bør være lett å få på seg uten hjelp, og ha gode tekniske løsninger så brukeren kan bli så selvstendig som mulig. Derfor bruker vi mye tid sammen for å avdekke pasientens ønsker, forutsetninger og behov.

Vi går gjennom aktivitetene hverdagen preges av. Hjemme, på skole, på jobb, i fritidsaktiviteter og hobbyer. Vi avdekker i hvilken grad funksjon er viktigere enn utseende. Alle relevante aspekter vurderes, før vi sammen finner løsningen pasienten er mest tjent med.

Valg av protese handler også om styrke i muskler. En teknisk protese veier mer enn en kosmetisk. Og avanserte løsninger krever mer tilpassing justering og trening i bruk.

Tilpassing av proteser

Alle proteser er unike, fremstilt for hver enkelt pasient. Hvordan protesen føles på og fungerer sammen med kroppen, er helt essensielt. Derfor bruker vi tid på tilpassingen.

Justering av proteser

Protesen må justeres i takt med endringer i kroppens fysikk, situasjon eller aktiviteter. Dette er en kontinuerlig, ofte livslang prosess. Så vi legger stor vekt på å etablere et nært og tillitsfullt forhold til pasienten.

Opplæring og trening med proteser

Enkelte protesetyper krever mer opplæring enn andre. Sammen med ortopediingeniørene skreddersyr våre fysioterapeuter og ergoterapeuter treningsopplegg tilpasset pasientens protese og behov.

For benamputerte tilbyr vi også gåskole i samarbeid med Aker Universitetssykehus. Det er en nyttig, sosial og lærerik arena for trening og utveksling av erfaringer med andre benprotesebrukere.

Bruk og stell av Proteser

Protesen kan tørkes av med fuktig klut, eller sprit servietter. Silikonlinere må rengjøres regelmessig; vaskes med mildt lunkent såpevann, eller i vaskemaskin på skåneprogram.

Stumpsokker vaskes i vaskemaskin, følg anvisning på vaskelappen. Ved hudproblemer eller ubehag, ta kontakt med oss.