Sophies Minde Ortopedi er et sertifisert Miljøfyrtårn

I Sophies Minde Ortopedi ønsker vi å være bevisst på vårt ansvar og vårt mål er å drive en sunn, rasjonell og miljøvennlig virksomhet. Hele bedriften og alle våre avdelinger er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn). Vi bestreber oss på å forbedre miljøbevissthet og rutiner for sortering av avfall og bruk av plast samt kartlegge og gjennomføre miljøsparende tiltak fortløpende.

I vårt daglige arbeid med utvikling av produkter og tjenester, har vi fokus på å sikre bærekraftig produksjonsmønstre – å gjøre mer med mindre ressurser. Vi bestreber oss kontinuerlig på å bedre våre rutiner for håndtering av materialer til bruk i produksjonsprosessen og sortering av avfall.

Logo Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljø-ledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjonen i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.