Bevegelsesanalyse

Målet med ortopediske hjelpemidler handler ofte om å øke evnen til bevegelse. Derfor er nøyaktig analyse av pasientenes bevegelse før, under og etter behandling viktig i utviklingen og finjusteringen av de ortopediske hjelpemidlene. Foruten ortopediingeniørenes og ortopediteknikernes godt trente øyne, har vi avanserte, databaserte hjelpemidler til rådighet.

Videovektor på Bryn

Videovektor er til stor hjelp i utviklingen og finjusteringen av særlig ortoser og benproteser. Det gir oss mulighet til blant annet å sikre en god gangavvikling – at nedsetting av hæl, pronering, fraspark er med på å sikre kroppens balanse og ikke medfører unødig belastning.

I vår videovektor måler kraftplater i gulvet kombinert med filming hvilke krefter som virker på kroppen under bevegelse, i hvilken retning belastninger skjer, og hvor på kroppen belastning oppstår. Målet er at belastningen på kroppen skal være symmetrisk, så kroppen er mest mulig i balanse.

Fordi dette filmes og lagres gir videovektor-opptakene også dokumentasjon som er verdifull i konsultasjon med leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter som inngår i pasientens behandlingsapparat.

Bevegelseslaboratoriet på Rikshospitalet

Ved bevegelseslaboratoriet på Rikshospitalet utfører et team av ortopediingeniører fra Sophies Minde Ortopedi databasert bevegelsesanalyse (DBA). Det vil si at vi måler bevegelsene i tre dimensjoner – 3D. Dette skjer ved at pasienten beveger seg rundt en gangbane med markører festet til kroppen. En rekke kameraer plassert rundt gangbanen registrerer så kroppens bevegelser, samtidig som kraftplater i gulvet registrerer de ytre kreftene som påvirker bevegelsene.

En datamaskin regner så ut kroppens posisjoner i 3D, dataene blir så vurdert sammen med kliniske funn. Dette unike prosjektet har sin opprinnelse i at en amerikansk ortoped så at barn med cerebral parese ble operert hyppig. Han fant ut at ved å gjøre en grundig analyse av bevegelsene, kunne man begrense seg til bare én operasjon.

Analysen har vist seg å være meget nyttig ikke bare for pasienter med cerebral parese, men for alle med forstyrrelser eller funksjonsfeil i bevegelsesapparatet. Resultatene av analysen er verdifull når diagnose skal stilles og behandlingstiltak skal avgjøres, men den er også verdifull i utvikling og finjustering av ortoser, fordi analysen sikrer riktig funksjon i de ortopediske hjelpemidlene.

Vil du vite mer om bevegelseslaboratoriet og databasert bevegelsesanalyse, klikk her.