Vi deltar i den globale dugnaden for FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige, og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikehet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal fungere som en felles global retning land, næringsliv og sivilsamfunn.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

Sophies Minde Ortopedi har valgt ut fem av bærekraftsmålene der vi mener vi kan bidra positivt:

FNs bærekraftmål #3

FNs bærekraftsmål #3

God helse og livskvalitet; Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

FNs bærekraftmål #8

FNs bærekraftsmål #8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst; Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

FNs bærekraftmål #9

FNs bærekraftsmål #9

Industri, innovasjon og infrastruktur; Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

FNs bærekraftmål #12

FNs bærekraftsmål #12

Ansvarlig forbruk og produksjon; Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

FNs bærekraftmål #17

FNs bærekraftsmål #17

Samarbeid for å nå målene; Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.