Slik kan du få ortopediske hjelpemidler

Sliter du med plager eller defekter i ledd, muskler eller skjellett, kan du antagelig ha stor nytte av et ortopedisk hjelpemiddel. Da er du sannsynligvis allerede i kontakt med lege. ‘Veien’ til Sophies Minde og ortopediske hjelpemidler går nemlig via lege.

Det er kun legespesialister og sykehusleger som kan rekvirere ortopediske hjelpemidler. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke, men de kan henvise deg videre til legespesialist.

Les mer her