Benprotese

En benprotese er et ortopedisk hjelpemiddel som har som mål å erstatte funksjonen til den delen av benet som er borte:

Sophies Minde Ortopedi leverer alle typer benproteser. Fra de som har som mål å fungere mest mulig som et ‘vanlig’ ben, til proteser med funksjoner for bevegelse tilpasset mer spesielle aktiviteter.  Spesielle ønsker som lakkerte negler og tatoveringer er også mulig å få oppfylt.

Benprotesen skal lette hverdagen

Vårt mål er å lette menneskers hverdag. Så en benprotese bør i tillegg til å erstatte funksjonen til den delen av benet som er borte, være enkel å få på seg og ha gode tekniske løsninger, så brukeren kan bli så selvstendig som mulig. Derfor bruker vi mye tid for å avdekke pasientens ønsker, forutsetninger og behov.

Vi går gjennom aktivitetene hverdagen preges av. Hjemme, på skole, på jobb, i fritidsaktiviteter og hobbyer. Vi avdekker i hvilken grad funksjon er viktigere enn utseende. Alle relevante aspekter vurderes, før vi sammen finner løsningen pasienten er mest tjent med.

Tilpassing av benproteser

Alle benproteser er unike, fremstilt for hver enkelt pasient. Det første som gjøres er at det tas en gipsavstøpning eller digital scanning av det amputerte benet, for å få en modell vi kan bruke for å lage en individuelt tilpasset protesehylse.

Det er viktig at protesehylsen sitter godt på benet både med tanke på funksjon og komfort. Derfor bruker vi tid på tilpassing og justering av denne, slik at både pasient og ortopediingeniør er fornøyd med passformen. Hvordan denne føles på, og fungerer sammen med kroppen når protesen er ferdig produsert, er essensielt. Det er denne hylsen som er utgangspunktet når vi produserer resten av protesen. Når alle komponenter er satt sammen og protesen er ferdig produsert, er det tid for opplæring og trening i bruk av den.

Opplæring og trening med benproteser

Man må lære seg å bruke og leve med en benprotese. Muskulatur og hud skal venne seg til både følelsen av hylsen og av selve protesen for å unngå gnag og overbelastning. Enkelte typer benprotese krever mer opplæring enn andre. Sammen med ortopediingeniørene skreddersyr vår fysioterapeut treningsopplegg tilpasset den enkelte pasients protese og behov.

Justering av benproteser

Benprotesen må også justeres i takt med endringer i kroppens fysikk eller endring i aktiviteter. Dette er en kontinuerlig, livslang prosess. Så vi legger stor vekt på å etablere et nært og tillitsfullt forhold til pasienten.

Klikk her om du vil du lese om hvordan det er å leve med benprotese.

Har du noe du lurer på vedrørende benproteser? Eller føler du at benprotesen du allerede har ikke er god nok? Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på 22 04 53 60, eller send oss en mail på post@sophiesminde.no.