Åpenhetsloven - En menneskerettighetslov for næringslivet

Åpenhetsloven er kortnavnet på «lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og den gjelder fra 1. juli 2022.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Samtidig skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og eventuelt håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Sophies Minde Ortopedi AS omfattes av denne loven, og utfører fortløpende aktsomhetsvurderinger og stiller tydelige krav og forventninger til våre leverandører og forretningsforbindelser. Våre aktsomhetsvurderinger vil inngå i en årlig rapport som vil bli offentliggjort – første gang 30. juni 2023.

Åpenhetsloven gir videre rett til innsyn og personer som ønsker dette, kan sende en skriftlig forespørsel til oss. For mer detaljert informasjon om lovens formål, virkeområde, definisjoner med mer, vennligst se lenke til Lovdata

Loven åpner opp for at alle kan stille oss spørsmål om hvordan vi jobber med grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, eller hvilket land noen av produktene våre kommer fra. Henvendelsen må være skriftlig. Ta kontakt via skjemaet nedenfor.

Gå til skjema