Kvalifiserte søkere med prosjekter som tilfredsstiller kravene skal benytte søknadsskjema nedenfor.

Registreringsskjema for FOU-prosjekt
Skjema for søknad om FOU-midler