Vår støtte til forskning

Vi ønsker å stimulere til utvikling innenfor ortopediteknikk i vår egen organisasjon, og til fagpersoner knyttet til Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold.

Hvert år er vi med å finansiere forskning og utvikling relatert til ortopediteknikk, ortopedisk behandling og andre relevante fagområder.

Hva kan du søke om forsknings- og utviklingsmidler til?

Det kan søkes om støtte til:

  • Klinisk rettet ortopedisk forskning og utvikling.
  • Forskning og utvikling innen ortopediteknikk.
  • Medisinsk behandling innenfor områder som benytter ortopediske hjelpemidler i tillegg til behandlingen.
  • Videreføring av pågående prosjekt finansiert av Sophies Minde Ortopedi AS.

Tidligere prosjekt må være avsluttet før det kan søkes om midler til et nytt.

Hvem kan søke om forsknings- og utviklingsmidler fra Sophies Minde Ortopedi?

Søkere må være fagpersoner knyttet til:

  • Oslo universitetssykehus HF
  • Akershus universitetssykehus HF
  • Vestre Viken HF
  • Sykehuset Telemark HF
  • Sykehuset i Vestfold HF

Samme prosjektleder kan ikke være ansvarlig for mer enn ett pågående prosjekt.

Vurdering av søknader

En uavhengig fagkomité behandler søknadene og innstiller prosjekter til tildeling av forsknings- og utviklingsmidler. Komitéen utnevnes av Sophies Minde Ortopedis styre. Endelig godkjenning av tildelingen gjøres av styrets leder.

Hvordan søker du om forsknings- og utviklingsmidler?

Kvalifiserte søkere med prosjekter som tilfredsstiller kravene ovenfor, bes sende inn sin søknad i henhold til vårt søknadsskjema.

Utlysning av forskningsmidler 2023 – frist 30.06.2023

Her kan du laste ned Sophies Minde Ortopedis retningslinjer for søknad om forsknings- og utviklingsmidler.

Tildeling av forsknings- og utviklingsmidler 2023 

Tildelte forskningsmidler 2023

Registreringsskjema for prosjektet