Vi er stolte over å bidra til forskning på ortopediteknikk

Vi stimulerer til utvikling innenfor ortopediteknikk i vår egen organisasjon, og til prosjekter knyttet til Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold.

Hvert år finansierer vi forskning og utvikling relatert til ortopediteknikk, ortopedisk behandling og andre relevante fagområder.

Siden 2008 har vi bidratt til forskning og utvikling innen ortopediteknikk med over 80 millioner kroner til  180 forskningsprosjekter.

Hva kan det søkes støtte til og hvem kan søke?

Det kan søkes om midler til støtte til dekning av lønnskostnader og nødvendige kostnader (røntgenundersøkelser, radiologi etc.) for:

 • Klinisk rettet ortopedisk forskning og utvikling.
 • Forskning og utvikling innen ortopediteknikk.
 • Medisinsk behandling innenfor områder som i tillegg benytter ortopediske hjelpemidler.
 • Videreføring av pågående prosjekt finansiert av Sophies Minde Ortopedi AS.

Søkere må være ansatte/fagpersoner knyttet til:

 • Oslo universitetssykehus HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset i Vestfold HF

Kvalifikasjonskrav og kriterier for søkere er spesifisert i «Retningslinjer for FoU midler»

Vurdering av søknader

En uavhengig fagkomité behandler søknadene og innstiller prosjekter til tildeling av forsknings- og utviklingsmidler. Komitéen utnevnes av Sophies Minde Ortopedis styre. Endelig godkjenning av tildelingen gjøres av styrets leder.

Hvordan søker du om forsknings- og utviklingsmidler?

Kvalifiserte søkere med prosjekter som tilfredsstiller kravene ovenfor, bes sende inn sin søknad i henhold til vårt søknadsskjema.

Datoer og frister 2024;

 • 15. mai: Søknadsskjema åpnes.
 • 4. august: Søknadsfrist.
 • 1. oktober: Svar på søknad.

Her kan du laste ned Sophies Minde Ortopedis retningslinjer for søknad om forsknings- og utviklingsmidler.