Kompresjons-korsett for ‘fuglebryst’ (korsett-behandling av pectus carinatum)

Ortose-/korsett-behandling av ‘fuglebryst’ (pectus carinatum) er et innovativt behandlingstilbud for en pasientgruppe som til nå har hatt få tilfredsstillende behandlingsalternativer i Norge. Utgiftene til behandlingen dekkes av Rikshospitalet. Pasienter som ønsker denne behandlingen må først få henvisning fra fastlege eller legespesialist til Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

‘Fuglebryst’ (pectus carinatum), diagnose

‘Fuglebryst’ (pectus carinatum) er en tilstand der fremre del av brystkassen stikker unormalt mye frem. Deformiteten kan være liten eller stor, samt symmetrisk eller asymmetrisk. For mange vil de første symptomene begynne å vises i puberteten. Diagnosen er først og fremst av kosmetisk natur.

Korsett-behandling av ‘fuglebryst’

Behandling av tilstanden skjer ved at en individuelt tilpasset ortose (korsett) over tid korrigerer brystbenet og den omkringliggende brusken inn i en mer normal stilling. I hovedsak er det hvor mykt skjelettet er og pasientens motivasjon som påvirker hvor godt behandlingen fungerer. Skjelettet er mykere i ung alder og blir stivere med årene, det er derfor viktig å komme tidlig til vurdering av behandling. Avhengig av skjellettmodenhet, graden av korreksjon og pasientens motivasjon gjøres det fortløpende vurderinger av behandlingens varighet i samråd med pasient.

Korsett-behandlingen er et godt alternativ til kirurgi. Thoraxkirurg ved Rikshospitalet avgjør i samråd med vår ortopediingeniør om behandlingen er tilrådelig. Kostnadene ved behandlingen vil i så fall dekkes av Rikshospitalet. Ønsker du å vurderes for korsett-behandling av ‘fuglebryst’, må du få henvisning til Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet fra din fastlege eller legespesialist.

Har du noe du lurer på vedrørende korsett-behandling av pectus carinatum? Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på +47 22 04 53 60