Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på noen av mest stilte spørsmålene vi mottar.

Generelt

 • Hvem kan få støtte til ortopediske hjelpemidler?

  For å få støtte til ortopediske hjelpemidler fra NAV må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent spesialist.

Skoliose

 • Hva er skoliose

  Skoliose er en tredimensjonal endring av ryggsøylen. Det vil si at ryggsøylen har endret seg i sideprofil – har en rotasjon, en sideveis krumning.

 • Hvordan vet jeg at jeg har skoliose?

  Lurer du på om du eller ditt barn har skoliose, kan du ta kontakt med din fastlege for å undersøke det.

 • Hva er skoliose-spesifikk trening?

  Skoliose-spesifikk trening er et skreddersydd behandlingsprogram som har som mål å kontrollere og begrense skjevheten ved spesielt tilrettelagt trening, samt å øke din forståelse for hvordan daglige gjøremål, sittestillinger etc. kan bidra til å bedre eller forverre kroppsholdningen og skoliosen.

 • Hva går skoliose-spesifikk trening ut på?

  Siden hver skoliose er unik, er alle øvelser og hvert program skreddersydd hver enkelt pasients ‘skjevhet’. En viktig del av behandlingen er også en bevisstgjøring av hvordan stillinger og bevegelser i dagliglivet kan påvirke skjevheten, positivt eller negativt, og hvordan du selv kan korrigere for dette i hverdagen. Programmet inneholder også stabiliseringsøvelser, samt tøyningsøvelser for økt mobilitet/mykhet. Det skreddersydde programmet tar hensyn til den enkeltes evne og motivasjon.

 • Hvordan virker skoliose-spesifikk trening?

  Siden ryggraden har en tredimensjonal endring, er treningen asymmetrisk, tilpasset ‘skjevheten’ i ryggen. Behandlingen påvirker krumningen og vridning i ryggsøylen og gjennom det holdningen, den lindrer eventuelle smerter, og bedrer dessuten mobilitet/mykhet og pust.

 • Hvem passer skoliose-spesifikk trening for?

  Skoliose-spesifikk trening passer for alle skoliosepasienter, enten de er ubehandlet, skal gjennom en operasjon (preoperativ skoliosebehandling), har vært gjennom en operasjon (postoperativ skoliosebehandling), eller får korsettbehandling for sin skoliose. Hos Sophies Minde Ortopedi tilbyr, vi skoliose-spesifikk trening kun i kombinasjon med ortopedisk behandling (korsett behandling). Behandlingen skreddersys da i tillegg type korsett.

Stønad fra NAV og egenbetaling

 • Hvordan får jeg stønad til fotsenger (ortopediske innleggssåler)

  Fotsenger (ortopediske innleggssåler) kan innvilges til personer med større fotdeformiteter. Lidelsen må være av slik art at den er varig og vesentlig forstyrrende, og andre, ordinære innleggssåler allerede er prøvd ut. Brukere med f.eks. diabetes, revmatisme, artrose e.l., kan trolig få innvilget stønad til ortopediske fotsenger.

  Det ytes stønad til ett par ortopediske fotsenger per kalenderår. Ved særlige grunner, kan det ytes stønad til flere par.

  Diabetespasienter er fritatt fra egenbetalingen når de mottar flere enn ett par fotsenger innenfor et kalenderår. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes også fullt ut av NAV.

 • Hvordan får jeg stønad til spesialsko?

  Det ytes normalt ikke stønad til mer enn to par spesialsko pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ved første gangs anskaffelse; til barn i vekst og når legespesialist godtgjør unormalt stor slitasje i sin rekvisisjon.

 • Hvordan får jeg stønad til spesialsydde ortopediske sko?

  Det ytes normalt ikke stønad til mer enn to par spesialsydde ortopediske sko pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ved første gangs anskaffelse, til barn i vekst og når legespesialist godtgjør i rekvisisjonen at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at fottøyet slites mer enn normalt.

 • Hvordan får jeg stønad til ortoser?

  Det er ingen egenbetaling på ortoser som er innvilget dekket av NAV. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes fullt ut av NAV.

 • Hvordan får jeg stønad til proteser?

  Det er ingen egenbetaling på proteser som er innvilget dekket av NAV trygd. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes fullt ut av NAV.