Jobb hos oss

Vi søker Driftsansvarlig.

 

Ortopediingeniører og ortopediteknikere på jobbsøk er alltid velkommen til å ta kontakt.

Vi har årlig opptak av turnuskandidater og lærlinger. Ta gjerne kontakt.

Kontakt HR-leder på ellen.gjerdalen@sophiesminde.no