Våre behandlinger

Vårt mål er å sikre at hele behandlingsløpet styres av pasientens interesser, behov og forutsetninger. Derfor samarbeider våre ortopediingeniører, ortopediteknikere, fysioterapeuter og ergoterapeuter om et skreddersydd behandlingsløp som omfatter både hjelpemiddel, habilitering og trening.

Og derfor jobber vi også tett med alle andre instanser som er involvert i behandlingen. Vi veileder. Vi tar initiativ, og vi følger opp. Alt for å ivareta pasientens interesser, behov og forutsetninger .

Skoliose

Sophies Minde Ortopedi tilbyr behandling av skoliose ved hjelp av ryggortose (korsett), sammen med spesielt tilrettelagt fysioterapi der vi blant annet tar i bruk Schroth-metoden.

Les mer

Fuglebryst

Ortose-/korsett-behandling av ‘fuglebryst’ (pectus carinatum) er et innovativt behandlingstilbud for en pasientgruppe som til nå har hatt få tilfredsstillende behandlingsalternativer i Norge.

Les mer

Kraniosynostose

Hjelm-behandling av kraniosynostose er et relativt nytt og innovativt behandlingstilbud for en pasientgruppe som til nå ikke har hatt tilfredsstillende behandlingsalternativ i Norge.

Les mer