Stønad fra NAV og egenbetaling

Det er legespesialisten din som utformer søknaden til NAV, der ditt behov spesifiseres (skjema: NAV 10-07.10), og sender det til oss. Vi gir så tilleggsopplysninger på skjemaet, og videresender det til NAV.

Merk at noen typer ortopediske hjelpemidler har egenbetaling som ikke dekkes av frikortet ditt.

Spesialsko/fabrikkmessig fremstilt fottøy

Fra 01.02.2024 gjelder følgende priser:

Gruppe Pris inkludert mva. Egenbetaling pasient
Barn – Sandaler 2.240,00 440,00
Barn – Sko 2.2340,00 540,00
Barn – Støvletter (vintersko) 2.440,00 640,00
Voksne – Sandaler 2.525,00 725,00
Voksne – Sko 2.625,00 825,00
Voksne – Støvletter (vintersko) 2.725,00 925,00
Stønad til fabrikkmessig fremstilt fottøy, per par 1.800,00

Spesialsydd ortopedisk fottøy

Egenbetaling pr.01.02.24

Gruppe Egenbetaling pasient
Barn (under 10 år), per par 440,00
Voksne (over 10 år), per par 725,00
Fotsenger, per par 490,00
Fotseng, per stykk 245,00
Proteser og ortoser Ingen egenbetaling

Stønad til fotsenger (ortopediske innleggssåler)

Fotsenger (ortopediske innleggssåler) kan innvilges til personer med større fotdeformiteter. Lidelsen må være av slik art at den er varig og vesentlig forstyrrende, og andre, ordinære innleggssåler allerede er prøvd ut. Brukere med f.eks. diabetes, revmatisme, artrose e.l., kan trolig få innvilget stønad til ortopediske fotsenger.

Det ytes stønad til ett par ortopediske fotsenger per kalenderår. Ved særlige grunner, kan det ytes stønad til flere par.

Diabetespasienter er fritatt fra egenbetalingen når de mottar flere enn ett par fotsenger innenfor et kalenderår. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes også fullt ut av NAV.

Stønad til spesialsko

Det ytes normalt ikke stønad til mer enn to par spesialsko pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ved første gangs anskaffelse; til barn i vekst og når legespesialist godtgjør unormalt stor slitasje i sin rekvisisjon.

Stønad til spesialsydde ortopediske sko

Det ytes normalt ikke stønad til mer enn to par spesialsydde ortopediske sko pr. kalenderår. Det kan likevel ytes stønad til mer enn to par ved første gangs anskaffelse, til barn i vekst og når legespesialist godtgjør i rekvisisjonen at funksjonsforstyrrelsen er av en slik art at fottøyet slites mer enn normalt.

Stønad til ortoser

Det er ingen egenbetaling på ortoser som er innvilget dekket av NAV. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes fullt ut av NAV.

Stønad til proteser

Det er ingen egenbetaling på proteser som er innvilget dekket av NAV trygd. Utgifter til reparasjon og vedlikehold dekkes fullt ut av NAV.