Vår kompetanse

Sophies Minde Ortopedi er totalleverandør av ortopediske hjelpemidler, og har Norges største komplette fagmiljø innen ortopediteknikk. Vi har vært ledende innenfor fagfeltet i mer enn 100 år. Vi har ledet og fulgt utviklingen gjennom mange trinn og vet at ortopediteknikk handler om mer enn bare fremstilling av ortopediske hjelpemidler.

Jobbe hos oss?

Ortopediske hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler skal sette mennesker med tapt funksjon i stand til å fungere på et nivå de ellers ikke ville vært i stand til. Det krever hjelpemidler som er unike – utviklet for, og tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger.

Tverrfaglig samarbeid om skreddersydd behandling

Men det krever også at opplæring i bruk, tilrettelegging av habilitering og trening, samt oppfølging gjennom hele behandlingen, er individuelt tilpasset hver enkelt pasient. Derfor jobber våre ortopediingeniører og ortopediteknikere tett sammen med våre fysioterapeuter og ergoterapeuter. Slik at hele behandlingen blir skreddersydd til hver enkelt pasient. Ikke bare hjelpemiddelet.

Ortopediingeniøren

er hovedansvarlig for pasientbehandlingen, og er den som tar mål til de ulike hjelpemidlene, lager modell, utvikler og tilpasser proteser, ortoser og andre ortopediske hjelpemidler til pasienten.

Ortopediingeniøren deltar også aktivt i pasientens rehabiliteringsprosess.

Ortopediteknikeren

samarbeider med ortopediingeniøren i tilvirkning av de ortopediske hjelpemidlene.

Ortopediteknikeren foretar også justering, vedlikehold og reparasjoner av ortopediske hjelpemidler.

Ergoterapeuten

samarbeider med ortopediingeniøren om ivaretakelse av pasienten.

Ergoterapeuten vurderer pasientens funksjonsevne gjennom å kartlegge hvem som har ansvar for aktivisering, samt fysiske og mentale forutsetninger. Og de motiverer til aktivitet gjennom tilrettelegging, trening og bruk av hjelpemidler.

Fysioterapeuten

forsterker fysioterapibehandlingen pasienten får andre steder, og bruker sin kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner til å kartlegge pasientens behov for opptrening og rehabilitering.

Målet er at pasienten gjenvinner, vedlikeholder eller utvikler sin funksjonsevne, og gjennom det forbedrer sin helse og livskvalitet.

Fotterapeuten

samarbeider tett med lege og ortopediingeniør med henblikk på å minske plager som kan oppstå ved hard hud og torner, samt fortykkede og inngrodde negler, og dessuten forebygge komplikasjoner ved sårdannelse hos diabetespasienter.

Fotterapeuten er fast tilknyttet vår hovedavdeling ved Bryn.

Timebestilling kan gjøres via vårt sentralbord på tlf. nr. 22 04 53 60, eller på e-post: fotterapeuten@sophiesminde.no

Turnuskandidater

får i de to årene de er hos oss veiledning og opplæring på alle våre fagområder. Gjennom det tilegner kandidatene seg tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å kunne utføre forsvarlig arbeid som ortopediingeniør.

Vi ansetter turnuskandidater årlig.

Her kan du søke turnus-plass hos Sophies Minde Ortopedi

Lærlinger

i ortopediteknikk går i løpet av toårsperioden de er hos oss gjennom en opplæringsplan som har som mål å omsette teori fra læreplanen til praktiske arbeidsoppgaver i tilvirkning av ortopediske hjelpemidler.

Vi ansetter lærlinger årlig.

Her kan du søke lærling-plass hos Sophies Minde Ortopedi

Utdanning

Er du nysgjerrig på faget vårt? Kunne du tenke deg å utdanne deg til enten ortopediingeniør eller ortopeditekniker?

Her er noen linker der til utdanning hvor du kan lese mer om faget: