Hjelm-ortose for kraniosynostose (kranie-remodellerende ortose)

Hjelm-behandling av kraniosynostose er et relativt nytt og innovativt behandlingstilbud for en pasientgruppe som til nå ikke har hatt tilfredsstillende behandlingsalternativ i Norge. Behandlingen foregår på Rikshospitalet som er nasjonalt behandlingssenter for barn med kraniosynostose.

Kraniosynostose, diagnose

Kraniosynostose er en tilstand hos spedbarn der ‘sømmene’ i kraniet lukker seg for tidlig, slik at den voksende hjernen ikke får plass. Kroppen kompenserer ved å la kraniet vokse i retninger det ikke skal, noe som gir hodet en unormal fasong og potensielt et høyt innvendig trykk. Tidligere ble tilstanden behandlet med omfattende kirurgiske inngrep, men i 2013 startet Sophies Minde Ortopedi et unikt behandlingsprosjekt i samarbeid med Rikshospitalet.

Behandling av kraniosynostose

Behandlingen er en kombinasjon av kirurgi og kranie-remodellerende ortose. Før det operative inngrepet scannes pasientens kranie. Basert på denne designer ortopediingeniøren så en individuelt tilpasset hjelm. Det kirurgiske inngrepet åpner ‘sømmene’ i barnets kranie igjen. Deretter vil hjelmen ‘styre’ veksten av hodeskallen slik at den utvikler seg normalt, at ‘sømmene’ ikke lukkes for tidlig samt at hjernen får den plassen den trenger.

Tidlig behandlingsstart gir kortere behandlingstid

Kraniosynostose kan oppstå før og like etter fødsel. Men allerede når barnet er to år, er det for sent for hjelm-behandling. Og jo tidligere behandlingen starter, jo mer påvirkbar er veksten av kraniet, og jo raskere går behandlingen. Siden behandlingsresultatet i stor grad er avhengig av hvor tidlig behandlingen begynner, og symptomene kan være ganske vage, bør helsestasjoner og barneleger være spesielt oppmerksomme på denne tilstanden.

Har du noe du lurer på vedrørende hjelm-ortose? Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på +47 23 07 17 06.

Her kan du lese mer om kraniosynostose og den kirurgiske delen av behandlingen:
Behandling av kraniosynostose
Operasjon av kraniosynostose