Forskning og utvikling – en integrert del av vår arbeidsmetodikk

Sophies Minde Ortopedi har i over 100 år ledet utviklingen innenfor ortopediteknikk i Norge. Det er over 100 år med innsikt i pasienters og brukeres behov, over 100 år med erfaring fra behandling av pasienter og brukere, og over 100 år med utvikling av ortopediske hjelpemidler.

Det er en historie vi er stolte av.

Vi har organisert vårt kontinuerlige utviklingsarbeid med mål om å fremme utveksling av ideer, kunnskap og erfaringer på tvers av avdelinger og team. Derfor skjer utviklingsarbeidet både i dedikerte prosjekter og i de enkelte teamene. Sånn sikrer vi at arbeidet med utvikling er en integrert del av måten vi jobber på.

Medarbeiderdrevet innovasjon

Både erfaringer og nye idéer oppstår i kontakt med pasienter og brukere. Derfor legger alt vårt utviklingsarbeid vekt på brukermedvirkning og pasientperspektiv, samt åpenhet og interaksjon mellom klinikk og verksted i prosjektarbeidet.

Vi stimulerer systematisk til initiativ, innspill, forslag og tilbakemeldinger fra alle de som til daglig er i kontakt med pasienter og brukere. Og fra pasientene og brukerne. Og vi sørger for at kunnskapen som tas frem deles og benyttes, bl.a gjennom samlingsdager, seminarer, workshops og lignende.

Samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Sophies Minde Ortopedi samarbeider med forskningsinstitusjoner og andre relevante miljøer, og ansatte bidrar med kompetanse/undervisning til utdanningsinstitusjoner, samt til internasjonalt arbeid.

Les om vår støtte til forskning
Søk om støtte til forsknings- og utviklingsmidler