Hvem kan få ortopediske hjelpemidler?

​For å få støtte til ortopediske hjelpemidler fra NAV må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg.

Les mer

Hvordan jobber vi?

Hos oss blir pasientene så lenge de har behov for det. Vi sikrer at behandlingen styres av hver enkelt pasients behov.

Les mer

Hvor finner du oss?

Vårt hovedkontor er på Bryn i Oslo. Her har vi våre moderne ortopediske verksteder, butikk med godt utvalg i spesialsko, samt kontorer for administrasjonen.

Les mer

Ortopediske hjelpemidler

Formålet med ortopediske hjelpemidler er å sette mennesker med tapt funksjon i stand til å fungere på et nivå de ellers ikke ville være i stand til.

Behandlingen styres av pasientens interesser

Nærhet til pasienter, brukere og hele behandlingsapparatet

Sophies Minde Ortopedi tar i mot pasienter fra hele landet, og utvikler selv alle typer ortopediske hjelpemidler. Og vi gjør det her i Norge. Nær pasienter og brukere. Fordi ortopediske hjelpemidler er individuelt tilpasset hver enkelt pasient. Og fordi opplæring i bruk, samt tilrettelegging og oppfølging av habilitering og trening er like viktig i behandlingen som selve hjelpemiddelet.

Vårt mål er å sikre at hele behandlingsløpet styres av pasientens interesser, behov og forutsetninger. Derfor samarbeider våre ortopediingeniører, ortopediteknikere, fysioterapeuter og ergoterapeuter om et skreddersydd behandlingsløp som omfatter både hjelpemiddel, habilitering og trening. Og derfor jobber vi også tett med alle andre instanser som er involvert i behandlingen. Vi veileder. Vi tar initiativ. Og vi følger opp. Alt for å ivareta pasientens interesser.

I våre moderne ortopediske verksteder fremstiller vi alle typer ortopediske hjelpemidler.

Nærhet til pasienter og brukere i utforming, tilpassing og justering av ortopediske hjelpemidler er helt essensielt. Derfor utvikler, fremstiller og ferdigstiller våre ortopediingeniører og ortopediteknikere alle typer ortopediske hjelpemidler her i Norge.

I våre moderne ortopediske verksteder på Bryn og i Drammen fremstiller vi benproteser, armproteser, ortoser og ortopediske innleggssåler (fotsenger). Fra de enkleste, med hovedvekt på kosmetikk, til den mest avanserte teknologi som er tilgjengelig i verden i dag. Denne videoen gir deg et lite innblikk.

Les mer om hvordan vi jobber
Tid til omsorg

Barn på Sophies Minde Ortopedi

Helt fra den gangen vi var et sykehus, og de ansatte arrangerte jul for barn som ikke kunne reise hjem, har barn hatt en helt spesiell plass på Sophies Minde. Det er ikke så merkelig. Mange av våre pasienter har medfødte tilstander og kommer hit allerede som veldig små barn. Og de kommer som oftest sammen med foreldre som kan ha bekymringer de vil dele og spørsmål de ønsker svar på.

Vi tar vi oss tid til spørsmålene og svarene. Til de gode samtalene med foreldrene. Med søsknene. Og med barna. Hos oss blir pasientene så lenge de har behov for det. Mange til de er godt voksne. Og mange gjennom hele livet. Vi blir som regel pasientenes faste holdepunkt gjennom hele behandlingsløpet. Så vi tar oss tid. God tid.

Les mer

Slik kan du få ortopediske hjelpemidler

Sliter du med plager eller defekter i ledd, muskler eller skjellett, kan du antagelig ha stor nytte av et ortopedisk hjelpemiddel. Da er du sannsynligvis allerede i kontakt med lege. ‘Veien’ til Sophies Minde og ortopediske hjelpemidler går nemlig via lege.

Det er kun legespesialister og sykehusleger som kan rekvirere ortopediske hjelpemidler. Almennpraktiserende leger kan ikke søke, men de kan henvise deg videre til legespesialist.

Vi hjelper deg til å få den behandlingen du trenger – den du har krav på. Har du fått rekvisisjon fra legespesialist, henvend deg til oss på denne linken for en time hos ortopediingeniør.

Les mer
Vi yter både hjelp, og hjelp til hjelp.

Behandlingen styres av pasientens behov.

Hos oss blir pasientene så lenge de har behov for det. Mange allerede fra de er små, og gjennom hele livet. Vi sikrer at behandlingen styres av hver enkelt pasients behov. Derfor jobber vi tett med alle instanser som er involvert. Med sykehusene i utviklingen av ortopediske hjelpemidler. Med habiliteringstjenesten på pasientens hjemsted. Med institusjoner der pasienter oppholder seg. Med lokale fysioterapeuter. Og med NAV.

Vi veileder. Vi tar initiativ. Og vi følger opp. Vi tar i mot pasienter fra hele landet, og mange sykehus foretrekker at deres pasienter henvises til oss, for da vet de at samarbeidet blir tettere og lettere. Vi hjelper kort og godt pasientene til å få den behandlingen de trenger. Den de har krav på.

Les mer om oss