Slik kan du få ortopediske hjelpemidler

Sliter du med plager eller defekter i ledd, muskler eller skjelett, kan du antagelig ha stor nytte av et ortopedisk hjelpemiddel. Da er du sannsynligvis allerede i kontakt med lege. ‘Veien’ til Sophies Minde og ortopediske hjelpemidler går nemlig via lege som vil gi deg en henvisning.

Det er kun legespesialister og sykehusleger som kan rekvirere ortopediske hjelpemidler. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke, men de kan henvise deg videre til legespesialist.

Vi hjelper deg til å få den behandlingen du trenger – den du har krav på. Har du fått rekvisisjon fra legespesialist, henvend deg til oss på denne linken for en time hos ortopediingeniør.

Dekning av utgifter

Utgifter til ortopediske hjelpemidler dekkes av NAV dersom dine ledd-, muskel-, skjellettplager eller -defekter medfører et nedsatt funksjonsnivå som anses som alvorlig, varig og vesentlig.

Les mer om støtte fra NAV her.

Fritt valg av behandlingssted

I Norge er vi så heldige at vi har fritt behandlingssvalg. Det betyr at du selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Du kan altså selv velge hvor du ønsker å få fremstilt dine ortopediske hjelpemidler, så lenge de har rammeavtale med NAV. Helt uavhengig av hvor din legespesialist har rekvirert deg til.

Les mer om fritt behandlingsvalg her: https://helsedirektoratet.no/fritt-behandlingsvalg

Les mer om ortopediske hjelpemidler her.

Les også: Førsteklasses håndverk som bidrar til økt livskvalitet.