Armprotese

En armprotese er et ortopedisk hjelpemiddel som har som mål å erstatte funksjonen til den delen av armen som er borte:

 • Overarmsprotese
 • Underarmsprotese
 • Delhåndsprotese
 • Fingerprotese

Sophies Minde Ortopedi er ett av to steder i Norge som lager armproteser. Vi leverer alle typer, fra de som ser ut som en ‘vanlig’ arm, til proteser med funksjoner for bevegelse og grep tilpasset daglige aktiviteter.

Armproteser kan deles i tre hovedkategorier:

 • Kosmetiske armproteser kan se nesten ut som en ekte arm. Spesielle ønsker som lange negler og tatoveringer er også mulig å få oppfylt. Kosmetiske armproteser har ingen grepsfunksjon.
 • Konvensjonelle/kroppsstyrte/mekaniske armproteser er armproteser der kroppen ved hjelp av seler og vaiere styrer de mekaniske delene for grep, som en krok eller en hånd.
 • Elektriske, myoelektriske armproteser har små elektroder som måler aktivitet i musklene og sender signaler til en elmotor som styrer åpning og lukking av protesehånden.

Valg av type armprotese

Sophies Minde Ortopedi lager alle typer armproteser. De ulike protesetypene har ulike fordeler og ulemper med hensyn til egenskaper som styrke i grep, tempo i reaksjon, vekt, utseende med mere, så det er mange hensyn å ta ved valg og utforming av armprotesen.

Valg av armprotese handler også om styrke i muskler. En teknisk armprotese veier mer enn en kosmetisk. Og avanserte løsninger krever mer tilpassing justering og trening i bruk.

Armprotesen skal lette hverdagen

Vårt mål er å lette menneskers hverdag. Så en armprotese bør i tillegg være enkel å få på seg og ha gode tekniske løsninger så brukeren kan bli så selvstendig som mulig. Derfor bruker vi mye tid for å avdekke pasientens ønsker, forutsetninger og behov.

Vi går gjennom aktivitetene hverdagen preges av. Hjemme, på skole, på jobb, i fritidsaktiviteter og hobbyer. Vi avdekker i hvilken grad funksjon er viktigere enn utseende. Alle relevante aspekter vurderes, før vi sammen finner løsningen pasienten er mest tjent med.

Armproteser for spesielle behov – grepstilpassinger

Armproteser med aktivt grep kan også brukes til mer enn daglige aktiviteter og gjøremål. Ønsker man å fiske eller gå på ski og det ikke fungerer med den vanlige hånden eller kroken på protesen, kan denne byttes ut med et endestykke laget spesielt for aktiviteten. Det finnes endestykker for mange aktiviteter, som bl.a:

 • Golf
 • Styrketrening
 • Sykling
 • Fotografering
 • Turning
 • Ishockey
 • m.m.

Støtte til aktivtetshjelpemidler må søkes spesielt.

Ikke alle ønsker å bruke protese til daglig, men ønsker likevel å kunne utføre aktiviteter som er utfordrende å klare med bare én hånd. Da kan det lages grepstilpassinger eller spesialproteser til disse aktivitetene. Disse ligner ikke nødvendigvis på en arm eller hånd, og er ofte festet direkte til redskapet/utstyret aktiviteten krever. F.eks. en golf- eller hockeykølle.

Tilpassing av armproteser

Alle armproteser er unike, fremstilt for hver enkelt pasient. Det første som gjøres er at det tas en gipsavstøpning av den amputerte armen, for å få en kopi vi kan bruke for å lage en individuelt tilpasset protesehylse.

Det er viktig at protesehylsen sitter godt på armen både med tanke på funksjon og komfort. Derfor bruker vi tid på tilpassing og justering av denne, slik at både pasient og ortopediingeniør er fornøyd med passformen. Hvordan denne føles på, og fungerer sammen med kroppen når protesen er ferdig produsert, er essensielt. Det er denne hylsen som er utgangspunktet når vi produserer resten av protesen. Når alle komponenter er satt samen og protesen er ferdig produsert, er det tid for opplæring og trening i bruk av den.

Opplæring og trening med armproteser

Man må lære seg å bruke og leve med en armprotese. Muskulatur og hud skal venne seg til både følelsen av hylsen og vekten av selve armprotesen for å unngå gnag og overbelastning. Enkelte typer armprotese krever mer opplæring enn andre. Sammen med ortopediingeniørene skreddersyr vår ergoterapeut treningsopplegg tilpasset den enkelte pasients protese og behov.

Justering av armproteser

Armprotesen må også justeres i takt med endringer i kroppens fysikk eller endring i aktiviteter. Dette er en kontinuerlig, ofte livslang prosess. Så vi legger stor vekt på å etablere et nært og tillitsfullt forhold til pasienten.

Klikk her om du vil du lese om hvordan det er å leve med armprotese.

Har du noe du lurer på vedrørende armproteser? Eller føler du at armprotesen du allerede har ikke er god nok? Vi hjelper deg gjerne. Ring oss på 22 04 53 60, eller send oss en mail på post@sophiesminde.no.