Sophies Minde Ortopedi er ISO-sertifisert siden 2015.

I Sophies Minde Ortopedi arbeider vi kontinuerlig med kvaliteten på alt vi gjør. Fokuset vårt er hele tiden brukere og pasienter, deres opplevelse, og deres tilfredshet.

For å sikre at vi opprettholder dette fokuset, har vi etablert et system for kvalitetsstyring som møter standardene til ISO-sertifisering. Og i 2015 ble Sophies Minde Ortopedi ISO-sertifisert av DNV GL (Det norske Veritas) etter ISO 9001.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Sertifiseringen setter høye og spesifikke krav til styringsprinsipper for kvalitet i alle ledd, i alle prosesser som har med produksjon og kundebehandling å gjøre.