Søknad om FOU-midler

Gå tilbake til skjemaoversikt

Det kan søkes om støtte til:

  • Klinisk rettet ortopedisk forskning og utvikling.
  • Forskning og utvikling innen ortopediteknikk.
  • Medisinsk behandling innenfor områder som benytter ortopediske hjelpemidler i tillegg til behandlingen.
  • Videreføring av pågående prosjekt finansiert av Sophies Minde Ortopedi AS.

Her kan du laste ned Sophies Minde Ortopedis retningslinjer for søknad om forsknings- og utviklingsmidler

Har du spørsmål til utformingen, send e-post til forskning@sophiesminde.no.