Sånn søker du om turnusplass

Her kan du søke turnusstilling hos Sophies Minde Ortopedi.

For å bli ortopediingeniør kreves en treårig bachelor i ortopediingeniørfag. For å bli offentlig godkjent kreves i tillegg to års turnustjeneste.

Sophies Minde Ortopedi er Norges største komplette fagmiljø innenfor ortopediteknikk. Hvert år tar vi inn turnuskandidater som får anledning til å praktisere i dette fagmiljøet. Ønsker du en turnusstilling hos oss er du velkommen til å sende søknad og CV til post@sophiesminde.no.

Søk om turnusplass