Behandlingen styres av pasientens behov

Hos oss blir pasientene så lenge de har behov for det. Mange allerede fra de er små, og gjennom hele livet. Vi sikrer at behandlingen styres av hver enkelt pasients behov.

Derfor jobber vi tett med alle instanser som er involvert. Med sykehusene i utviklingen av ortopediske hjelpemidler. Med habiliteringstjenesten på pasientens hjemsted. Med institusjoner der pasienter oppholder seg. Med lokale fysioterapeuter. Og med NAV.

Les mer her