Vår støtte til forskning

Forsknings- og utviklingsmidler fra Sophies Minde Ortopedi

Vi ønsker å stimulere til utvikling innenfor ortopediteknikk. Hvert år deler vi ut noe av overskuddet vårt til forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk, samt medisinsk behandling der ortopediske hjelpemidler benyttes.

Hva kan du søke om forsknings- og utviklingsmidler til?

Det kan søkes om støtte til:

  • Klinisk rettet ortopedisk forskning og utvikling.
  • Forskning og utvikling innen ortopediteknikk.
  • Medisinsk behandling innenfor områder som benytter ortopediske hjelpemidler i tillegg til behandlingen.
  • Videreføring av pågående prosjekt finansiert av Sophies Minde Ortopedi AS.

Tidligere prosjekt må være avsluttet før det kan søkes om midler til et nytt.

Hvem kan søke om forsknings- og utviklingsmidler fra Sophies Minde Ortopedi?

Søkere må være fagpersoner knyttet til

  • Oslo universitetssykehus HF
  • Akershus universitetssykehus HF
  • Vestre Viken HF

Samme prosjektleder kan ikke være ansvarlig for mer enn ett pågående prosjekt.

Vurdering av søknader

En uavhengig fagkomité behandler søknadene og innstiller prosjekter til tildeling av forsknings- og utviklingsmidler. Komitéen utnevnes av Sophies Minde Ortopedis styre. Endelig godkjenning av tildelingen gjøres av styrets leder.

Hvordan søker du om forsknings- og utviklingsmidler?

  1. Utlysningstekst for 2020 -> ikke lenger tilgjengelig
  2. Skjema for søknad om FOU-midler – ikke lenger tilgjengelig
  3. Registreringsskjema for FOU-prosjekt (fylles ut etter tildeling)

Her kan du laste ned Sophies Minde Ortopedis retningslinjer for søknad om forsknings- og utviklingsmidler

Tildelte midler 2020

Oversikt over tildelte midler 2020