Søknad om FOU-midler

Hvem kan søke og hva kan det søkes støtte til?

Søkere må være ansatt ved/knyttet til Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Telemark HF eller Sykehuset i Vestfold HF.

Det kan søkes om midler til støtte til dekning av lønnskostnader og nødvendige kostnader (røntgenundersøkelser, radiologi etc.) for:

  • For klinisk rettet ortopedisk forskning og utvikling.
  • For forskning og utvikling innen ortopediteknikk.
  • For medisinsk behandling innenfor områder som i tillegg benytter ortopediske hjelpemidler.
  • For videreføring av pågående prosjekt finansiert av Sophies Minde Ortopedi AS.

Her kan du laste ned Sophies Minde Ortopedis retningslinjer for søknad om forsknings- og utviklingsmidler.

Har du spørsmål til utformingen, send e-post til forskning@sophiesminde.no.

Søknadsskjema

* Påkrevde felter

Trinn 1 av 2

DD slash MM slash YYYY

1. Kontaktinformasjon prosjektleder

2. Prosjekttittel

3. Sammendrag

4. Grunnlag for frikjøp

Brutto årslønn = grunnlønn uten tillegg
Antall timer = antall timer i prosjektet for det året det søkes om midler til
Spesifiser frikjøp/lønn pr. prosjektdeltaker pr. linje
Prosjektdeltakere:
Navn
Navn
Stilling
Brutto årslønn
Antall timer
 
Legg til flere deltakere, deres brutto årslønn og antall timer ved å trykke +

5. Nødvendige kostnader, til for eksempel radiolog, røntgen eller laboratorietjenester

Beskriv kostnadene
Hva
Sum i kr
 
Legg til flere rader ved å trykke +

6. Last opp vedlegg

(Maks. 10 sider)
Max. file size: 50 MB.
Max. file size: 50 MB.
Max. file size: 50 MB.
Max. file size: 50 MB.
Max. file size: 50 MB.
Max. file size: 50 MB.