Benprotese

fra Sophies Minde Ortopedi

Står mesteparten av arbeidsdagen med benprotese

«I min jobb som frisør, står jeg mange timer hver eneste dag. Det stiller store krav til protesen. Jeg trodde jeg hadde fått den aller beste med meg fra USA. Men på Sophies Minde bare smilte de av den.»