Fotterapeut

Fotterapeuten samarbeider tett med lege og ortopediingeniør med henblikk på å minske plager som kan oppstå ved hard hud og torner, samt fortykkede og inngrodde negler, og dessuten forebygge komplikasjonrer ved sårdannelse hos diabetespasienter.

Fotterapeuten vår er fast tilknyttet vår hovedavdeling ved Bryn. Timebestilling kan gjøres via vårt sentralbord på tlf. nr. 22 04 53 60, eller på e-post: fotterapeuten@sophiesminde.no