Fysioterapeut

Fysioterapeuten forsterker fysioterapibehandlingen pasienten får andre steder, og bruker sin kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner til å kartlegge pasientens behov for opptrening og rehabilitering.

Målet er at pasienten gjenvinner, vedlikeholder eller utvikler sin funksjonsevne, og gjennom det forbedrer sin helse og livskvalitet.