Ortopediingeniør

Ortopediingeniøren er hovedansvarlig for pasientbehandlingen, og er den som tar mål til de ulike hjelpemidlene, lager modell og tilpasser dem til pasienten, samt deltar aktivt i rehabiliteringsprosessen.

Ortopediingeniøren deltar også på tverrfaglige klinikker ved sykehusene og koordinerer samarbeidet i tverrfaglige team.