Ergoterapeut

Ergoterapeuten samarbeider med ortopediingeniøren i ivaretakelse av pasienten.

Ergoterapeuten vurderer pasientens funksjonsevne gjennom å kartlegge hvem som har ansvar for aktivisering, samt fysiske og mentale forutsetninger. Og de motiverer til aktivitet gjennom tilrettelegging, trening og bruk av hjelpemidler.