Ortopeditekniker

Ortopediteknikeren samarbeider med ortopediingeniøren i tilvirkning av de ortopediske hjelpemidlene. Ortopediteknikeren foretar også justering og reparasjoner.