Forskningsmidler 2019

Sophies Minde Ortopedi ønsker å bidra i utviklingen av hele fagfeltet ortopedi.


Vi ønsker derfor, som tidligere år, å motta søknader innenfor alle kategorier så fremt de tilfredsstiller gjeldende retningslinjer.

Se fullstendig utlysningstekst og retningslinjer under Om oss/Forskning.